förskolan Växthuset AB

Den "lilla naturliga" förskolan i centrum

Karta

Karta över närområdet.

Här finns vi.

Vi har ett centralt läge med närhet till allt.

Vi rör oss ofta i de närliggande omgivningarna.

Vi leker gärna i Västervikslekparken , Mälarlunden och Månssons trädgård och på vår egen gård förstås och  vår egen skog.

Vi har uppdaterat vår föräldragrupp med nya föräldrar på förskolan. Ett forum för samverkan .Sedan träff 1 ggr./termin eller vid behov.

Vi har en bra relation förskola>-<hem och

hem>->förskola.Alla tillsammans är vi viktiga för att barnen ska ha det bra hos oss.

Utevistelse för våra mindre kompisar-småknyttarna som hittat fina kottar i skogen.Vem har ätit på dem?

Eftersom vi har solrosen som logo och heter Växthuset så heter våra grupper naturligtvis något från växtriket.

1-2 åringarna heter Minirosor

3 åringarna kallas Blåsippor

4 åringarna kallas Liljekonvaljer

5 åringarna kallas Solrosor

Alla grupper har fasta grupptillfällen. Beroende på ålder träffas man titt som tätt.Annars pågår förskoleverksamheten från morgon till kväll liksom lärandet.

Nyligen bildade vi ett barnråd där barnen i gruppen är med och påverkar och lyfter upp för dem viktiga frågor.Barnen deltar på olika sätt hela tiden och är med och påverkar och influerar på olika sätt och på olika nivåer.