Förskolan Växthuset AB

Den "lilla naturliga" förskolan i centrum

 

Vi ligger centralt placerade.

Verksamheten riktar sig till barn mellan 1-6 år.Endast utbildade pedagoger arbetar med barnen.

Vi följer barnet från" frö till blomma" och sätter barnet i fokus .

Vi är  Knytte/Mulleförskola.=vi har samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet och alla barn över 3 år får ett gratis medlemsskap och ett familjemedlemsskap.

 

 

Vi har en verksamhet som utgår från Lpfö 18 som är förskolans läroplan. Barnen har möjlighet att påverka sin dag på förskolan.Vi har endast utbildade personal som arbetar med barnen.Vi är sex anställda med lite olika arbetsuppgifter.

Vi är en Mulle och knytteförskola med samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet. Detta innebär att vi erbjuder denna verksamhet till alla våra barn under sin förskolevistelse hos oss. Från tre år går barnen regelbundet till skogen.Naturvetenskap och miljömedvetenhet kommer naturligt in i skogen.Vi arrenderar skog som vi går till. De yngre kompisarna har andra saker de behöver, som Trygghet Trivsel och närhet och närvarande pedagoger.

Vi använder en app som alla vårdnadshavare får möjlighet att använda. Där kan de lätt följa vad som händer på förskolan och skriva in schema , hålla kontakt med förskolan m.m i sin telefon.Vi upplever detta som väldigt positivt.

Vi arbetar projekt inriktat i oilka grupper efter ålder och utveckling under veckans dagar men vi gör också mycket tillsammans eftersom vi har en blandad grupp mellan 1-6 år.Vi är ute mycket VARJE DAG!Är man liten är det viktigt att det alltid finns en trygg famn att komma till och det finns det hos oss.Vi tycker att inskolningen är väldigt viktig då vi bygger en bra relation till både barn och vårdnadshavare.

Det ska finnas bra blandning mellan vila och aktivitet under förskoledagen. De yngre kompisarna sover ute varje dag i sina egna eller förskolans vagnar.De sover innan lunch, så inga trötta barn vid maten utan bara hungriga.

Alla barn jobbar med programmering analog och digital som ingår i vår nya läroplan.Vi har Blue Boots som vi programmerar och vi programmerar varandra med olika roliga saker.

Hos oss LÄR VI GENOM LEK.Lek och lärande går hand i hand.

Välkomna!

 

HT 2024

Ställ er i kö.

Fyll i köanmälan.

ht 24 slutar en stor grupp 5 åringar hos oss . Möjlighet till plats finns. Fyll i köanmälan och skicka in till oss. Välkoma!

Friluftsfrämjandet

För oss är naturen självklar! Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

 

Knytte och mulleförskola

med friluftsfrämjandet i ryggen.

ALLA barn är ute regelbundet under sin förskolevistelse.Knytte och mulle från tre år och uppåt.

Vi har en liten gård MEN  egen skog som vi arrenderar.Det blir mer uteaktiviteter  i skogen. HÄRLIGT!

köanmälan under kontaktsidan